Visualisering av matematiske begreper

Utarbeide en nettside  (i samarbeid med Medisesenteret) for MAT100 som inneholder visualisering av matematiske begreper, nevnt i MAT100 mål 1, samt interaktive oppgaver.

Kontaktperson:
Amir Hashemi

No comments:

Post a Comment