Bruk av "Clickers"

Faget Teknisk varmelære har opp til 200 studenter til stede under forelesningene, med få muligheter til å aktivisere studentene.

Prosjektet har latt seg inspirere av konsepter som "Vil du bli millionær", der kandidaten kan spørre publikum. 
HiNt har gjennomført et lignende prosjekt der de benytter smarttelefoner. Aktuelle programmer er Poll Everywhere / Top Hat Monocle. Sistnevnte valgt ved HiB, siden dette systemet gir tilstrekkelig fleksibilitet, f eks svar med numeriske verdier. Svaroversikter kan eksporteres til Exel. Det er også mulig å hente ut studentenes svar over tid og benytte dette som en komponent i vurderingen av den enkelte student.

Erfaringen er at det holder med 2-3 spørsmål per time. 10 til 15 minutter mellom studentaktivitetene. 

Det må være tilrettelagt i auditoriet, f eks med plass til en laptop. Viser her konkret til kultursalen på Kronstad, som er det lokalet som må brukes i forelesninger med så mange studenter. Det viktigste er å diskutere resultatene. 

No comments:

Post a Comment