Fra mikrofon til CD

Prosjektansvarlig:
Dag Ove Vareberg

Avdeling: AL
Musikk

Produkt:
Instruksjonsvideoer mm
Formålet med pilotprosjektet er å lage små digitale instruksjonsfilmer, slik at studenter kan tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i lydopptak, lydredigering og miksing i faget musikkteknologi.

Hensikten med prosjektet

Studenten vil gjennom selvstudier ved bruk av en digital læringsplattform (som It’s Learning m.m.) kunne utvikle kunnskapene og ferdighetene i faget uavhengig av fysiske lokaliteter.

‘Musikkteknologi’ er noe alle studenter på musikk skal innom, ikke kun studenter på GLUM 2. Instruksjonsfilmene vil derfor også kunne være en ressurs for andre studenter på musikk. Et av målene med pilotprosjektet er også at studentene gjennom et digitalt tilrettelagt lærestoff, vil kunne oppnå en større grad av grunnkompetanse i faget musikkteknologi som trolig gjør dem tryggere som lærere ute i prakis.


Problemstilling
Det er en kjent sak at det tar tid å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i musikkteknologi. Et lærestoff som alltid er tilgjengelig uavhengig av åpningstider, vil i noen grad kunne kompensere for et forholdsvis lavt timetall i faget. Faget er meget etterspurt og populært hos elever, men få studenter/lærere føler seg kompetente og trygge nok til å sette i gang. Dette pilotprosjeket tar sikte på å finne ut om e-læring kan bøte på dette.

Pilotprosjektet tar sikte på å tilrettelegge fagstoffet på ulike måter og utnytte ulike former for e-læringsformer. Erfaringsmessig er det hensiktsmessig å benytte både podcast (innspilt og redigert mp3) og webcast (live med chattefunksjon) for å både øke motivasjonen ved selvstudier, sjekke om studentene har tilegnet seg lærestoffet, men også å gi en god mulighet for evaluering underveis av det faglige opplegget. Noe av fagstoffet kan være uklart eller for avansert, og da vil en webcast raskt kunne avdekke om dette gjelder flere studenter eller kun et par

Gjennomføring
It's Learning blir brukt som plattform i første omgang, men vil gjerne gjøre stoffet tilgjengelig for allmennheten via YouTube på sikt. Der må det imidlertid avklares noen ting mht opphavsrett m.m.

For ytterligere opplysninger om prosjektet: Dag Ove Vareberg (AL)

No comments:

Post a Comment