Korte videosnutter for omvendt undervisning

I prosjektet skal det produseres videoer som viser og forklarer matematiske problemstillinger, metoder, praktiske utregninger mm. I tillegg vil en gå gjennom eksisterne videoer fra nettet og vurdere hvorvidt og eventuelt hvordan disse kan inngå i et undervisningsopplegg ved HiB.

Organisere «omvendt undervising» ved å la studentene gå gjennom materiale i form av vidoer i forkant av ordinær undervisning.

Kontaktpersoner:

  • Aasmund Kvamme
  • Constanza Riera

No comments:

Post a Comment