Film som grunnlag for refleksjon av didaktiske praksiser i uterommet

Prosjektansvarlige:
Torbjørn Lundhaug og Karl Løtveit

Avdeling: AL
Idrett

Produkt:
Instruksjons- og refleksjonsvideoer
Prosjektet fikk midler i 2013 og er knyttet til bruk av ultraportable videokamera for å dokumentere studenters innlæring og veiledernes undervisnings praksis.

Hensikten med prosjektet

Bruke video for å dokumentere undervisningssituasjoner utendørs, for å kunne gjøre en bedre analyse av hva en selv gjør.


Problemstilling
Hvordan bruke naturen som undervisningsarena, der en tilrettelegger øvelser i samspill med omgivelsene.

Gjennomføring
Gjort opptak ved padling på Nærøyfjorden.

For ytterligere opplysninger om prosjektet: Torbjørn Lundhaug og Karl Løtveit (AL)

Prosjektet vil jobbe videre mot bruk av video til refleksjon omkring ulike problemstillinger som møter studentene i funksjoner som turledere. Trond Augestad ved Idrettshøgskolen har jobbet med lignende bruk av video. Her et eksempel fra turledelse på fjellet på vinteren:

No comments:

Post a Comment