System for automatisk tilbakemelding og godkjenning

Studenter og lærere ved Institutt for data og realfag har sett behovet for et system for automatisk tilbakemelding og godkjenning av obligatoriske oppgaver i programmeringsfagene. De vil derfor videreutvikle et eksisterende system for å løse dette problemet.

Kort om systemet 
Prosjektet tar utgangspunkt i «Testovid», et system som er utviklet ved Universitetet i Novi Sad i Serbia. Det opprinnelige systemet har et tekstbasert grensesnitt for både studenter og forelesere. Studentene som jobber med dette prosjektet ved HiB har laget et webbasert grensesnitt.
Ansvarlige for prosjektet ved HiB:

  • Sven-Olai Høyland
  • Harald Soleim
  • Pål Ellingsen

No comments:

Post a Comment