Blandet læring – elektriske kretser

Undervisningen består av flere komponenter:

  • Tradisjonell klasseromsundervisning. Kort gjennomgang av nytt stoff, men hovedvekt på oppgaver, eksempler og veiledning.
  • Skriftlige veiledninger. Undervisningen i form av grundig gjennomgang av stoffet, ”stopp & tenk”-oppgaver samt referanser til annet underlag som videoer, lærebok og eksterne ressurser.
  • Egenproduserte videoer med sentrale deler av undervisningen i tillegg til videoer som viser løsning av oppgaver eller gir hint om løsning. 
Eksempler:
Det legges også vekt på å utnytte eksterne ressurser som er fritt tilgjengelige og direkte relevant for stoffet. Det mulig å spe på med nettbasert synkron undervisning over nett, enten 1-til-1-kommunikasjon eller lærer-til-klasse-kommunikasjon. Dette gjør det mulig medveiledning ved behov.

Kontaktperson:
Geir Omar Berland

No comments:

Post a Comment